Reparació i manteniment

Reparació i manteniment

Som especialistes en la reparació i manteniment de reductors i multiplicadors de potència mecànica. Podem donar servei des de les nostres instal·lacions o bé in-situ en les instal·lacions dels nostres clients.

Estudiem i redissenyem per la modernització o repotenciació dels equips, millorant les prestacions originals.

Són molts anys dedicats a la reparació i al manteniment preventiu per empreses importants dins els sectors de la mineria, cimentaries, siderúrgia, laminació, petroquímic, energies renovables… oferim diferents solucions i processos, sempre adaptant-nos a les necessitats del client.

  • Recepció: en el moment que rebem el reductor o multiplicador, realitzem un reconeixement òptic de l’aparell i verifiquem l’estat en que ha arribat a les nostres instal·lacions.

  • Obertura i verificació de l’estat: dels engranatges, de la posició dels rodaments i dels eixos.

  • Extracció: dels rodaments i els engranatges utilitzant una premsa horitzontal o vertical que facilita la manipulació per l’assemblatge dels engranatges, els rodaments i els eixos.

  • Substitució per engranatges nous: per la introducció del eix dins del pinyó de la roda.

  • Muntatge: dels components mòbils dins de la caixa.

  • Verificació: Abans de tancar el reductor o multiplicador verifiquem que el pinyó i la roda engranin correctament i que contactin entre sí al llarg de tot el dentat.

  • Tancament i pintura: un cop tancat el reductor o multiplicador si el client ho desitja podem aplicar una capa de pintura exterior del color desitjat.

Contacta amb nosaltres